رقاصه

یوگا - حرکت رقاصه

توضیح حرکت:

از یک حالت ایستاده با وزن بدن روی یک پا شروع کنید درحالیکه پاشنه مخالف با یک زانو خم به سمت باسن بالا می رود. دست در همان طرف بدن که زانو خم شده است به عقب می رسد تا به قسمت بیرونی پا یا مچ پا برسد. با اضافه شدن مقاومت دست که کف پا را می گیر ، پای خم شده از زمین بلند شده و نیم تنه به سمت عقب اتاق می رود تا ران به موازات زمین باشد. سپس بازوی همان طرف پای ایستاده رو به جلو باز می شود. نگاه رو به جلو است. با بالا بردن فعالانه شرمگاه به سمت ناف و در همان زمان، با فشار دادن دنبالچه به سمت زمین، از فشردگی در قسمت تحتانی کمر جلوگیری کنید.

مزایا:

باعث کشش شانه ها، سینه، ران ها، کشاله ران و شکم می شود. پاها و مچ پا را تقویت می کند. تعادل را بهبود می بخشد.