جهش یک پا پرس، راست- یک کیسه شن

بدنسازی - حرکت ورزشی جهش یک پا پرس، راست- یک کیسه شن

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

  عضلات مایل

  قسمت بالای سینه

  ماهیچه های چهارسر ران

  باسن

  جلوی شانه ها

  سه سر بازو

  همسترینگ (پشت ران)

  قسمت پایین سینه