ویژگی شخصیتی

از شخصیت های غیرعادی و درون گرا گرفته تا شخصیت های خشن و جسور، شخصیت هر فرد مجموعه ای از صفات است که بطور کلی در طول زندگی شخص بدون تغییر باقی می مانند. ویژگی های مختلف شخصیتی یا به اصطلاح عامیانه، نوع شخصیت ، منعکس کننده راهبردهای مختلف رفتاری است.

میزان بروز پنج خصلت برجسته یِ شخصیتی یعنی، گشاده رویی ، وجدان ، برون گرایی، سازگاری و عصبانیت، پیوسته می تواند رفتار شخص را در موقعیت های خاص قابل پیش بینی کند و در برخی موارد با پیامدهای زندگی ارتباط دارد. به عنوان مثال وجدان بالا درآمد بالا در زندگی را به همراه دارد.

تمایل به درک شخصیت افراد و دستیابی به آن از طریق یک چارچوب خاص یا آزمون جالب است. اما برخی از محبوب ترین ایده ها - از جمله تست شخصیت مایر بریگز ابزار قابل اعتمادی نیستند. همین مسئله برای مفهوم "نوع" شخصیت نیز صدق میکند.

بسیاری از افراد شخصیت "نوع الف" را با افراد سازمان یافته تر ، سخت گیرتر ، رقابتی تر و مضطرب تر مرتبط میدانند، در حالی که شخصیت نوع ب حاکی از انعطاف پذیری ، خلاقیت و آرامش است. با این وجود یافته های تجربی کمی در تأیید این ایده وجود دارد. در حقیقت ، این مسئله حتی از روانشناسی هم نشأت نگرفته است - دو متخصص قلب و عروق این مفهوم را راهی برای درک ارتباط بین استرس بیمار و احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و فشار خون بالا قرار دادند.

امروزه الگوی غالب در مطالعه شخصیت، مدل پنج عاملی است که از "پنج ویژگی برجسته" تشکیل میشود.