سه گانه تاریک

اصطلاح "سه گانه تاریک" به سه مورد از صفات شخصیتی منفی یعنی خودشیفتگی، ماکیاولیسم و روان پریشی اطلاق می شود که برخی از ویژگیهای متداول بدخلقی را با هم دارند. افراد دارای این صفات تمایل دارند که بی عاطفه و فریبکار باشند، و هر عملی را برای رسیدن به راه خود انجام می دهند. آنها دیدگاهی پرغروری نسبت به خود دارند و در مورد ترقی خود هیچ شرمی ندارند. این افراد به احتمال زیاد دارای انگیزه آنی و بدون فکر قبلی بوده و ممکن است در بعضی موارد حتی در ارتکاب جرایم، بدون در نظر گرفتن چگونگی عملکرد آنها بر دیگران، رفتارهای خطرناکی انجام دهند.

تئوری سه گانه تاریک در سال 2002 توسط محققان Delroy L. Paulhus و Kevin M. Williams ابداع شد. بیشتر محققان روان پریشی را "تاریک ترین" عضو این سه گانه می دانند، و بعد از آن ماکیاولیسم. ماکیاولیسم یک تشخیص سلامت روان نیست، بلکه یک ویژگی شخصیتی است که فریبکار ماهر را توصیف می کند، فردی متصل کننده که دیگران را برای رسیدن به اهداف خود فریب می دهد و دستکاری می کند. این مبتنی بر فلسفه سیاسی نویسنده قرن شانزدهم، Niccolò Machiavelli است. افرادی که روان پریشی و ماکیاولیسم بالایی دارند، بیشتر احتمال دارد که به دیگران ضربه بزنند، در حالی که کسانی که خودشیفتگی بالایی دارند به احتمال زیاد به خود آسیب می رسانند. در حالی که بسیاری از محققان روان پریشی، خودشیفتگی و ماکیاولیسم را سه ویژگی متمایز همراه با خصوصیات مشترک می دانند، برخی دیگر معتقدند که تشابهات یک ساختار شخصیتی اساسی را پیشنهاد می دهد که هنوز شناخته نشده است.

سه گانه تاریک بینش شخصیتی را که توسط مدل 5 صفت اصلی شخصیت ثبت نشده است، مدل پنج عاملی از خصوصیات اصلی شخصیت یک فرد که تا به امروز مطمئن ترین و گسترده ترین مدل شخصیت مورد استفاده قرار گرفته شده است، را ارائه می دهد. پنج بعد عبارتند از: پذیرفتن تجربه جدید، وجدان کاری ، برونگرایی-درونگرایی، سازگاری و روان رنجوری. سه گانه تاریک تلاش می کند ویژگی های فریبکاری و استثمارگری که توسط مدل 5 صفت اصلی شخصیت نشان داده نشده، را ثبت کند. در پاسخ به افزایش علاقه به سه گانه تاریک، محققان Peter K. Jonason و Gregory D. Webster یک اندازه گیری مختصر از 12 مورد از این صفات شخصیتی در سال 2010 تهیه کردند، که آن را "دوازده عدد کثیف" نامیدند. "دوازده عدد کثیف" یک روش برای شناسایی صفات سه گانه تاریک ارائه می دهد که از انجام تست خودشیفتگی، ماکیاولیسم بودن و روان پریشی سریعتر و آسانتر صورت می گیرد. تحقیقات در مورد سه گانه تاریک همچنان با یافته های جدید همراه است - مانند اصطلاح "سه گانه روشن" از صفات، که توسط تیمی از محققان به رهبری Scott Barry Kaufman، توسعه یافته است، که به این عقیده وابسته است که مردم ذاتاً خوب هستند و نباید با آنها به طور مصلحت آمیز رفتار شود.