نیلوفرآبی نیمه

یوگا - حرکت نیلوفرآبی نیمه

توضیح حرکت:

در حالت نشسته، یک زانو را خم کرده و مچ پا را به سمت باسن مخالف بکشید تا کف پا رو به آسمان باشد. زانوی دیگر را خم کرده و از مچ پا در زیر زانوی مخالف عبور دهید. دستها را روی ران یا زانوها قرار دهید و ستون فقرات را صاف نگه دارید.

مزایا:

مفصل های ران را باز می کند و زانوها و مچ پا را کشیده می کند. پشت را تقویت می کند و ذهن را آرام می کند، استرس و اضطراب را کاهش می دهد. گردش خون و جریان خون در لگن را بهبود می بخشد.