چرخش پلانک

بدنسازی - حرکت ورزشی چرخش پلانک

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    تمام ماهیچه های شکم

    پشت