ماریچی آسانا 3

یوگا - حرکت  ماریچی آسانا 3

توضیح حرکت:

در حالت نشسته ، یک پا به سمت جلو کشیده می شود. زانوی مخالف با زاویه 90 درجه با پاشنه نزدیک به کشاله ران خم و عمود بر زمین است. بازوی داخلی به طرف جلو با کف دست در جهت مخالف امتداد یافته است تا به مفصل آرنج کمک کند که سپس در اطراف زانوی خم شده از داخل ران پیچیده شود. بازوی دیگر در اطراف طرف مقابل بدن پیچیده شده است. با نگه داشتن یک ستون فقرات صاف، بالاتنه به سمت پشت پیچ می خورد. دستها در قسمت پایین کمر به هم رسیده و به هم وصل می شوند. انگشتان در هم قفل شده اند. قفسه سینه بلند شده و قلب باز است. نگاه چرخش ستون فقرات را دنبال می کند.

مزایا:

اعضای بدن شکم، از جمله کبد و کلیه ها را ماساژ می دهد. شانه ها را کشیده می کند. مغز را تحریک می کند. کمردرد خفیف و درد لگن را تسکین می دهد. باعث تقویت و کشش ستون فقرات می شود.