بالاآوردن، شنا، پارو، ضربدری، یک در میان- دو کتل بل

بدنسازی - حرکت ورزشی بالاآوردن، شنا، پارو، ضربدری، یک در میان- دو کتل بل

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    قسمت پایین پشت

    قسمت بالای پشت

    دوسر بازو