لانژ

یوگا - حرکت لانژ

توضیح حرکت:

وزن بدن توسط پای جلویی و انگشتان پای عقب تحمل می شود. زانوی جلویی با زاویه 90 درجه مستقیماً بالای مچ پا خم می شود. پاشنه پشت به عقب فشار داده می شود. ران های داخلی به سمت یکدیگر به حالت قیچی در آمده و باسن مربعی است. قفسه سینه بالا آمده و قلب باز است. نوک انگشتان به راحتی بر روی زمین استراحت می کنند. در صورت لزوم برای حفظ تراز صحیح می توانید از یک بلوک استفاده کنید. نگاه به سمت پایین و کمی رو به جلو است.

مزایا:

قدرت انعطاف پذیر ایجاد می کند. ثبات را در قسمت جلو و پشت بالاتنه تقویت می کند. پایین تنه را قوی و محکم می کند.