دل و جرأت داشتن

همه عاشق شنیدن درباره یک شبه معروف شدن که با خوش اقبالی اتفاق افتاده هستند؛ او آهنگساز تازه واردی است که آهنگ اول خود را هنگام خواب نوشت، سپس در 19 سالگی برنده جایزه Grammy شد. البته، این نسخه عاشقانه موفقیت چیزی نیست که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم.

ما در مورد دل و جرأت داشتن صحبت می کنیم. اگر باجرأت باشید، از طریق استقامت، پشتکار، برگشت پذیری، اشتیاق، کار سخت و تمرین و تمرین و تمرین به موفقیت می رسید. اگر پافشاری کنید و با همه موانع روبرو شوید، ممکن است پیروز شوید. حداقل این فرمول دل و جرأت داشتن است. در حقیقت دل و جرأت داشتن، بر مهارت ذاتی، استعداد و ضریب هوشی برتری دارد. این عوامل به اندازه پشتکار مهم نیستند.

با این حال در سال های اخیر، مفهوم دل و جرأت داشتن با واکنش منفی مواجه شده است. برخی محققان ادعا می کنند که این مفهوم برچسب جدیدی از ایده های قدیمی است. احتمالاً، دل و جرأت داشتن نزدیک به ویژگی شخصیتی وجدان کاری مدل پنج صفت شخصیتی اصلی است. افراد دارای سطح بالای این صفت، منظم و منضبط، مورد اعتماد، دقیق و هدفدار هستند.

دل و جرأت داشتن همچنین نزدیک به ساختار امیدواری است، حوزه جستجو با بیش از 30 سال تحقیق. امید داشتن به معنای مصمم بودن و داشتن اراده و انگیزه برای رسیدن به اهداف روشن است.

در بحث دل و جرأت داشتن و همچنین امید و وجدان کاری، شخصیت مهم است. در حقیقت، بررسی نقاط قوت شخصیت حوزه تحقیق آن در روانشناسی مثبت است. مشخص شده است که صفات مثبت در افکار، احساسات و رفتارها منعکس می شوند.