نیمه ماه پیچ خورده

یوگا - حرکت نیمه ماه پیچ خورده

توضیح حرکت:

در حالت نیمه ماه، به آرامی دست بالا را به سمت پایین بیاورید تا دست پایین را جایگزین کنید. در دم بعدی، دست مخالف را به سمت آسمان ببرید، لگن را به طرف مقابل پیچانده و شانه ها را در امتداد یکدیگر قرار دهید. نگاه به سمت آسمان است و در صورت عدم امکان، به سمت پایین است.

مزایا:

شکم، مچ پا، ران، باسن و ستون فقرات را تقویت می کند. باعث کشش کشاله ران، همسترینگ، ماهیچه های ساق پا، شانه، قفسه سینه و ستون فقرات می شود. هماهنگی و حس تعادل را بهبود می بخشد.