جلو بازو چکشی بر روی میز شیب دار - دو دمبل

بدنسازی - حرکت ورزشی جلو بازو چکشی بر روی میز شیب دار - دو دمبل

روش انجام:

مناسب برای عضلات زیر:

    دوسر بازو